kancelaria

Właściwość komornicza


Zakres terytorialny
Komornik Sądowy Andrzej Styś, przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach, Kancelaria Komornika w Kartuzach przy ul. Przy Torach 1, działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest:

• miasto i gmina Kartuzy
• gmina Sierakowice
• gmina Żukowo
• gmina Chmielno
• gmina Sulęczyno
• gmina Stężyca
• gmina Przodkowo
• gmina Somonino

Na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości
oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Wybór komornika
Zgodnie z art. 8 ust. 5 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych
i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem
o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa
wyboru komornika.

Niniejszą właściwość regulują przepisy art. 7 i 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Wybór komornika

Zgodnie z art. 8 ust. 5 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych
i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem
o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa
wyboru komornika.

Niniejszą właściwość regulują przepisy art. 7 i 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Wnioski

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Pobierz

Wniosek o wszczęcie egzekucji innych należności

Pobierz

Kontakt

Andrzej Styś - Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach
ul. Przy Torach 1, 83-300 Kartuzy
tel.: 58 681 29 14; e-mail: kartuzy(at)komornik.pl


Parse error: syntax error, unexpected '$p1721b6ee' (T_VARIABLE) in /home/klient.dhosting.pl/starter8/komornikkartuzy.pl/public_html/concrete/startup/shutdown.php on line 1