materiały

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest:

  • dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego
  • dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
  • Organ egzekucyjny za wyjątkiem spraw o egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz należności Skarbu Państwa z urzędu nie przeprowadza dochodzenia, zarówno w celu ustalania składników majątkowych dłużnika.
  • Jak i ustalania danych osobowych dłużnika (NIP, PESEL, REGON, nr KRSlub aktualny adres zameldowania dłużnika) niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W przypadku, gdy wierzyciel nie posiada wiedzy odnośnie do składników majątkowych lub innych niezbędnych danych osobowych, może złożyć komornikowi wraz z wnioskiem egzekucyjnym wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika.

Wnioski

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Pobierz

Wniosek o wszczęcie egzekucji innych należności

Pobierz

Kontakt

Andrzej Styś - Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach
ul. Przy Torach 1, 83-300 Kartuzy
tel.: 58 681 29 14; e-mail: kartuzy(at)komornik.pl


Parse error: syntax error, unexpected '$p1721b6ee' (T_VARIABLE) in /home/klient.dhosting.pl/starter8/komornikkartuzy.pl/public_html/concrete/startup/shutdown.php on line 1